MSB

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ

ASKERİ ÖĞRENCİ TEMİNİ

GETİRİLECEK BELGELER

 

1.   Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.

2.   Diploma veya geçici mezuniyet belgesi.

3.   MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi.

4.   Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuna ve doldurma talimatına ulaşmak için tıklayınız.

5.   Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

6.   Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

     a. Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır. Rapor örneğine ulaşmak için tıklayınız.

b. Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir. Yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız.

7.   Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

8.   Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

9.   Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.